Blog

 • Atlantis ve Kanıtları

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  "Atlas zorlu bir baskı altında kaldıDünyanın bittiği bir yerlerde,Güzel sesli akşam perilerin karşısındaDimdik durup ayakta tutuyordu göğüBaşı ve yorulmaz kolları üstünde.Akıllı Zeus'un ona ayırdığı kader bu"Hesiodos (28)   "Sırtında taşıyacaktı hepEzici d&uum...

 • Atlantis ve Platon

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Atlantis Platonun iki diyaloğuna konu olmuştur. Bunlar , Timaios ve Kritias adlı dialoglardır.Platon Atlantisin öyküsünü anlatmaya Timaios adlı dialoğunda başlamış Kritiasda yeniden ele alarak devam etmiştir. Ancak , Kritias yarım kalmıştır.Timaios Platonun en ilginç eserl...

 • Mezar Kazıları

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Günümüzdeki antik çağda, günümüzdeki gibi cesedi gizleme amacını güden mezarlar çağlara, bölgelere ve dini inançlara göre farklılık göstermektedir. Örn; en basit türde olanlar toprağa açılmış bir çukurdan ...

 • Höyük Türü Çok Tabakalı Yerlerin Kazısı

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Daha öncede değinildiği üzere, insanoğluna ilişkin yerleşmelerin uzun zaman süresinde üst üste kurulup yıkılmasıyla oluşmuş yapay yükseltilere, bölgelere göre Höyük, Hüyük v.s. gibi değişik adlar verilir.Yükseklikleri kullanılan inşa m...

 • Tabaka İçermeyen Yerleşme Yerlerinin Kazısı

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Tek bir dönemde yerleşilmemiş ve ıssızlıktan sonra üzerine bir daha bir başkası kurulmamış ören yerleri üst üste tabaklara içermezler. Anadolu da ki Ephesos, Priene, Perge, Aspendos vb. pek çok klasik kent buradadır. Burada toprakla örtülmüş bir ...

 • Arkeoloji Kazı Sistemleri

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Çağ farkı gözetilmeksizin her döneme ait kazılar için geçerlidir. Buna karşılık tabakalanmanın temel ilkeleri hiçbir zaman değişmemekle birlikte, kazı yöntemleri kazılacak alanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Sözgelimi g&uu...

 • Arkeoloji Kazı Teknikleri

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Toprak, aynen yazılı kaynaklar gibi, öncelikle çözümlenmesi, çevirisinin yapılması ve kullanılmadan önce değerlendirilmesi gereken tarihsel nitelikli bir belge olarak nitelenebilir. Ancak bu belge herkesin kolaylıkla okuyabileceği türde değildir; belirli bir eğ...

 • Ören Yerleri Nasıl Oluşur ?

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Arkeolojik kazı tekniği ve yöntemlerini görmeye başlamadan önce, konunun daha iyi anlaşılabilmesine yardımda bulunması açsından harabe yerlerinin ya da höyüklerin zaman içinde nasıl oluştuğuna bir göz atacağızİklim koşulları, erozyon, çürü...

 • Arkeometri

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Arkeometri Sir Christopher Hawkes tarafından, yayımına 1958'de başlanan History of Art atOxford ve Arkeoloji Araştırma Laboratuarı bülteninin ismi olarak bulunmuş bir kelimedir.Arkeometri kelimesi arkeoloji ve metric (Grekçe meitron kelimesinden "ölçme işlemi" bir öl&cce...

 • Domestikasyon

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  İnsanoğlu, yaklaşık iki milyon yıl boyunca toplayıcılık, sürü besleyiciliği ve avcılık yaparak yaşamını sürdürdü. Beslenme gereksinimi, insana gıdasını elde edecek araçlar, fikirler geliştirmek zorunluluğu doğurur. Ekin yetiştirmek, hayvanlar için otlaklar oluş...

 • PERİYODİK ÖZELLİKLER

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Periyodik cetvelde elementlere ait bazı özellikler elementlerin atom numaralarındaki değişmeye paralel olarak devirli biçimde tekrarlanır.Atom HacmiBir elementin atom hacmini ölçmek zordur. Bu nedenle elementlerin atom hacimleri için verilen değerler çekirdek et...

 • KARBON 14 METODU ve SORU İŞARETLERİ

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Dr. Ö. Said Gönüllüİkinci Dünya Savaşını tâkip eden yıllarda (1949) Amerikalı kimyacı Willard Libby kendisine Nobel ödülü kazandıran bir buluş yaptı. Bu, tarih öncesi zamanla ilgili çalışmalarda dönüm noktası teşkil eden, fakat esas...

 • Karbon - 14 Yaş Yayını

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Hem doğal olarak kendiliğinden sürekli biçimde oluşan ve hem de yapay olarak üretilebilen bir radyoizotoptur.Willard Frank Libby paleontolojik devirlerden veya tarihin derinliklerinden arda kalan kalıntıların yaslarının tayininde yeni ve şaşmaz bir yöntem olarak Karbon-14'ü...

 • Antik Yunan ve Roma'da Gizem Kültleri

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  Gizem Dinleri, Greko-Romen kültür dünyasında kamuya açık resmi dinler tarafından sağlanamayan bireysel dini deneyimler sunan çeşitli gizli kültlere verilen addır. Bu dinlerin kökeninin, ilkel insanlar tarafından dünyanın çeşitli yörelerinde uyg...

 • Antik Gizemler

  Eklenme 06 Kasım 2011 Ekleyen yonetim

  İlkin, sayfamızda yer alan resme bir göz atın ve size neler çağrıştırdığını düşünün. sonra da, hiçbir önyargıya kapılmadan, ejiptoloji uzmanlarının bu resimde yer alan kabartmanın içerdiği figürlere ilişkin açıklamalarını okuyun. Oxford Ü...